เกมคอมมาใหม่ได้แก่  ซิม3
ซิม3ตอนนี้ดูว่าเหมือนจะมีข่าวที่ไม่ห้นาเป็นไปได้ที่ว่า ซิม3จะมีภาคเสริม  จากที่ข่าวออกมาว่าซิม3นั้นจะไม่เสริมหรือจะหยุดทำภาคเสริมแล้วครับ   และผมก็ได้ยินว่าบริษัทที่นำเข้าซิม3นั้นได้มีปัญหาเรืองขาดเงินทุนสำหรับการแปลซิม3  จึ่งทำไห้ซิม3ในประเทศไทยไม่ได้เป็นภาษาไทยครับ 
แต่ซิม3ถึงจะไม่ได้แปลไทย แต่ก็ห้นาเล้นเหมือนกันครับ เพราะ ซิม3นั้นมีกราฟฝิกที่ดี่ก่วาเกมอื่นและเน้นความเป็นจริงมากขึนทั้งด้านความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันและอุประกรมากมาย สีผม สีของสิ่งของ ครับ  จึงทำไห้ซิม3นั้นห้นาเล้นมากขึ้นครับ  แต่สำหรับคนไม่ไม่เคยเล่นซิม1หรือซิม2เลย ก็อาจจะเกิดปัญหาการเล่นซิม3 ปัญหาที่ว่าคืออ่านภาษาอังกฤไม่ค่อยเป็นเพราะยั่งที่ว่ามันไม่ได้แปลไทย และปัญหาต่อคือ งง ว่าต้องทำอะไรยังไงก่อนเพราะไม่เคยเล่นซิม เเละก็ปัญหาสุดท้ายคือภาพกระสุก ช้า ภาพค่างบ่อยๆครั้ง สาเหตุเกิดจาก สเป็คเครื้องของท่านทั้งหลาย มันไม่เหมาสมกับซิม3หรือสเป็คเครื่องมันต่ำไป จึทำภาพกระตุกครับ
Advertisements