ผมมีสูตรเกมซิม1มาให้ดูกันครับ

สูตรโกงเกมส์ THE SIMS 1

 

 

การจะใส่สูตรสำหรับเกมส์นี้ จะต้องเรียกช่องพิมพ์ข้อความก่อนโดยการกดคีย์ [Ctrl]+[Shitf]+[C] พร้อมกัน จะมีแถบพิมพ์ข้อความสีเทาปรากฏขึ้นที่มุมบนซ้ายของจอ เมื่อพิมพ์สูตรแล้วกด [Enter] เพื่อให้สูตรทำงาน
สำหรับในเกมส์ The Sims เวอร์ชั่นภาษาไทยนั้น ตอนพิมพ์เครื่องหมายขีดล่าง (_) ของบางสูตรในเกมส์จะไม่ปรากฏเครื่องหมายขีดล่างให้เห็น (แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะมีวรรคเล็ก ๆ เกิดขึ้น) แต่อย่างไรก็ตามให้พิมพ์เครื่องหมายขีดล่างตามสูตรแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตาม สูตรจะทำงานตามปกติ

1. klapaucius – สูตรนี้จะเป็นสูตรเพิ่มเงินของครอบครัวซิมส์ของคุณ 1,000 ซิโมเลียน (Simolean) สูตรนี้ใช้ได้ครั้งเดียว หากต้องการจะโกงเงินอีก ต้องใช้สูตรถัดไป (สูตรโกงเงินสูตรนี้ใช้ได้กับ The Sims ภาคแรกเท่านั้น ถ้าหากใช้ภาคเสริมอื่น ๆ ต้องใช้สูตร rosebud)
2. !;!;!;… –
การพิมพ์ !; แต่ละคู่จะช่วยเพิ่มเงินให้คุณ 1,000 ซิโมเลียน เช่น ถ้าพิมพ์ 3 คู่ ก็จะได้เพิ่มเงิน 3,000 ซิโลเลียน เป็นต้น ก่อนจะใช้สูตรนี้ ต้องพิมพ์สูตร klapaucius ก่อน (หรือถ้าเป็นเกมส์ The Sims ภาคเสริมอื่น ๆ จะต้องพิมพ์สูตร rosebud ก่อน)

3. water_tool –
สูตรนี้จะเป็นสูตรสร้างพื้นที่แอ่งน้ำให้กับบริเวณสนามหลังบ้านของคุณโดยคลิกบริเวณที่ต้องการ คุณสามารถยกเลิกมันได้ด้วยการเลือกเครื่องมือใด ๆ ก็ได้ที่อยู่ในโหมดสร้าง ถ้าต้องการเปลี่ยนแอ่งน้ำที่คุณสร้างให้กลับเป็นสนามอีกครั้งก็กดปุ่ม [Ctrl] ค้างไว้แล้วคลิกเมาส์ที่บล็อคนั้น ๆ แต่ขอให้ระวังหน่อยเพราะชาวซิมส์ไม่สามารถเดินผ่านแอ่งน้ำได้

4. autonomy + [Space bar] + (0
ถึง 100) – สูตรนี้จะเป็นการกำหนดค่าระดับพฤติกรรมอัตโนมัติของพวกชาวซิมส์ทุก ๆ คนในบ้าน เช่น ถ้ากำหนดเป็น 0 จะเป็นการปิดพฤติกรรมอัตโนมัติของชาวซิมส์ ถ้ากำหนดเป็น 50 ระดับพฤติกรรมอัตโนมัติอยู่ในระดับปกติ ถ้ากำหนดเป็น 100 ชาวซิมส์ของคุณจะทำสิ่งต่าง ๆ โดยอัตโนมัติโดยท่คุณไม่จำเป็นต้องควบคุมเลย

5. bubble_tweak + [Space bar] + (0
ถึง –65) เป็นการกำหนดค่าการแสดงของบอลลูนความคิดเมื่อชาวซิมส์นอนหลับ (จะแสดงเป็นรูปภาพแทนที่จะเป็น zzzzZZZZ) ปกติเกมส์ตั้งค่าไว้ที่ –
65
6. draw_all_frames + [Space bar] + (on/off) –
แสดงเฟรมภาพอนิเมชั่นทั้งหมดอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการข้าม ซึ่งอาจจะมีผลให้ความเร็วของเกมส์ลดลงสำหรับเครื่องที่มีความเร็วไม่สูงพอ (เหมือนดูภาพสโลว์โมชั่น)

7. draw_floorable + [Space bar] + (on/off) –
เปิด/ปิด การแสดงช่องตารางที่คุณสามารถใช้สร้างพื้นกระเบื้องได้ในโหมดสร้าง

8. draw_routes + [Space bar] + (on/off) –
แสดงเส้นทางการเดินของชาวซิมส์คนที่ถูกเลือกอยู่โดยแทนเป็นจุดสีต่าง ๆ 3 สี คือ แดง เหลือง และน้ำเงินเรียงสลับกัน

 

 

 

 

 

 

9. genable + [Space bar] + (ค่าต่าง ๆ ตามรายชื่อข้างล่าง)
ใช้สูตรนี้เพื่อ เปิด/ปิด การวาดพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ บนจอภาพ มีดังนี้:

genable default :
ตั้งค่าทุกอย่างเป็นค่าปกติที่เกมส์กำหนด

genable status :
แสดงค่าต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดไว้

genable terrain (on/off) :
เปิด/ปิด การวาดพื้นที่โดยรอบ

genable floors (on/off) :
เปิด/ปิด การวาดพื้น

genable walls (on/off) :
เปิด/ปิด การวาดผนัง

genable objects (on/off) :
เปิด/ปิด การวาดวัตถ

genable people (on/off) :
เปิด/ปิด การวาดตัวซิมส์

genable all (on/off) :
เปิด/ปิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาแล้ว

10. grid + [Space bar] + (on/off) –
เปิด/ปิด การแสดงช่องตารางบนพื้น

11. grow_grass + [Space bar] + (
จำนวนที่ต้องการ) – เพิ่มจำนวนหญ้าเต็มในแต่ละช่องตารางของสนามหญ้า มีประโยชน์ในกรณีที่คุณมีการขุด ถม หรือเกลี่ยดิน พื้นสนามหญ้าทำให้สนามหญ้าของคุณเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ถ้าอยากให้กลายเป็นสีเขียวทั้งหมดก็ใส่ค่าจำนวนที่ต้องการเป็น 150
12. history + [Space bar] + (
ชื่อไฟล์) – บันทึกประวัติของครอบครัวซิมส์ปัจจุบันของคุณตามชื่อไฟล์ที่คุณตั้ง แต่ถ้าไม่ได้กำหนดชื่อไฟล์เกมส์จะกำหนดชื่อไฟล์เป็น FamilyHistory.txt และเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของเกมส์ The Sims สำหรับการอ่านข้อมูลนี้เหมาะสมที่จะใช้ Microsoft Exel เพราะเกมส์ได้บันทึกข้อมูลในลักษณะที่เป็นตาราง

13. map_edit + [Space bar] + (on/off) –
เปิด/ปิด โหมดการกำหนดประเภทของช่องตารางซึ่งจะมีอยู่สองประเภทคือ ถูกล็อค (ถูกแรเงาเป็นจุดสีส้ม) และไม่ได้ถูกล็อค (ถูกแรเงาเป็นจุดสีขาวและจุดสีส้ม) พื้นที่ที่ถูกล็อคจะอยู่บริเวณขอบของที่ดินของคุณซึ่งปกติคุณไม่สามารถทำอะไรกับที่ดินส่วนนั้นได้ การล็อคหรือปลดล็อคทำโดยการคลิกที่ช่องตารางนั้น ๆ เมื่อคุณปลดล็อคที่ดินจุดนั้นแล้วคุณก็สามารถที่จะย้ายวัตถุ สร้างพื้น หรือสร้างกำแพงบริเวณนั้นได้ บางทีคุณอาจจะย้ายถังขยะหน้าบ้านคุณมาเก็บไว้ในบ้านก็ได้

14. move_objects + [Space bar] + (on/off) –
เปิด/ปิดความสามารถในการเคลื่อนย้ายวัตถุ สร้างพื้น หรือสร้างกำแพงทั้งพื้นที่ที่ถูกล็อคและไม่ถูกล็อค พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นการปลดล็อคพื้นที่ทั้งหมดนั่นเอง

15. preview _anims + [Space bar] + (on/off) –
เปิด/ปิดการทดสอบอนิเมชั่นของซิมส์ที่สามารถกระทำกับวัตถุที่ถูกเลือกได้ โดยการคลิกวัตถุนั้นแล้วเลือกอนิเมชั่นที่ต้องการ แล้วซิมส์ที่ถูกเลือกก็จะแสดงอนิเมชั่นที่ปฏิบัติต่อวัตถุนั้นโดยที่เขาไม่ได้กระทำสิ่งนั้นจริง

16. rotation (0
ถึง 30) – เป็นการติดตั้งค่ามุมกล้องซึ่งมีทั้งหมด 4 ทิศ (คุณสามารถหมุนมุมกล้องเองในเกมส์ได้เช่นกัน) ถ้าต้องการให้เป็นมุมเดียวกับที่มองในหน้าจอแสดงหมูบ้านก็ให้ตั้งค่าเป็น
0
17. route_balloons + [Space bar] + (on/off) –
เปิด/ปิดบอลลูนข้อความที่ใช้อธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเส้นทางการเดินของชาวซิมส์ในกรณีเช่น เมื่อชาวซิมส์ต้องรอ หรือเมื่อชาวซิมส์ต้องหลีกทาง

18. sim_speed + [Space bar] + (-1000
ถึง 1000) – คุณสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วของเกมส์ได้ตามความต้องการโดยค่าอยู่ในช่วงระหว่าง -1000 (สโลว์โมชั่น) ถึง 1000 (เหมือนกับตั้งค่าความเร็วระดับสูงสุด)

 

 

 

19. sim_log + [Space bar] + (begin/end) – เริ่มหรือหยุดการบันทึกข้อมูลทั่ว ๆ ไปของซิมส์ในครอบครัว ไว้ในไฟล์ชื่อ Simlog.txt ที่อยู่ในโฟลเดอร์ของ The Sims เมื่อพิมพ์ sim_log begin แล้วเกมส์ก็จะติดตามบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ซิมส์แต่ละตัวปฏิบัติ และเมื่อพิมพ์ sim_log end เกมส์ก็จะบันทึกข้อมูล สำหรับการอ่านข้อมูลนี้เหมาะสมที่จะใช้ Microsoft Exel เพราะเกมส์ได้บันทึกข้อมูลในลักษณะที่เป็นตาราง
20. sweep + [space bar] + (on/off/none) –
เปิด/ปิดการแสดงกราฟของเหตุการณ์ในเฟรมต่าง ๆ คลิกที่หน้าต่าง Sweep และกดคีย์ ขึ้น/ลง เพื่อเปลี่ยนเหตุการณ์ที่จะถูกพล็อต และกดคีย์ซ้าย/ขวา เพื่อเปลี่ยนอัตราการพล็อตซึ่งมีหน่วยเป็น หนึ่งส่วนพันวินาที (Millisecond) ต่อหนึ่งจุด ในบางครั้งอาจจะใช้ประโยชน์จากสูตรนี้ในการตรวจการเคลื่อนไหวของวัตถุต้องสงสัยก็ได

21. tile + [Space bar] + (on/off) –
เปิด/ปิดการแสดงรายละเอียดของกระเบื้องปูพื้น แต่ถ้าต้องการดูรายละเอียดของวัตถุให้คลิกที่หน้าต่าง Tile แล้วกด R เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงรายละเอียดของวัตถ
22. auto_level –
สามารถใช้เครื่องมือช่างอย่างอัตโนมัติ

23. fileimport + [Space Bar] – (
ชื่อไฟล์ Family) – นำไฟล์ Family เข้ามาและโหลดให้อัตโนมัต

24. askedhouse + [Space Bar] + (
เลขบ้าน) – โหลดบ้านที่อยู่อัตโนมัติโดยไม่ต้องถาม

25. prepare_lot –
ซ่อมแซมวัตถุจำนวนมาก

26. crash –
ล้มเลิกเกมส์ที่เล่น

27. filesshrink_text +[Space Bar] + (
ขนาดตัวหนังสือ) + (ข้อความ) – สร้างไฟล์
shrink_text.bmp
28. edit_char –
โหมดสร้างตัวละคร

29. interests –
แสดงบุคคลและความสนใจของบุคคลนั้น

30. origindraw_origins –
ทำจุดสีให้กับแต่ละคน

31. core_dump –
เขียนข้อมูลในหน่วยความจำทั้งหมดลงไปในไฟล์
core_dump_[date:time].txt
32. dump_happy –
พิมพ์รายการค่าต่าง ๆ ของบุคคลที่เลือก

33. cht + [Space Bar] + [
ชื่อไฟล์] – รันไฟล์ file.cht ซึ่งบรรจุ สูตรโกง

34. assert –
ยืนยันการตรวจสอบ

35. tutorial + [Space Bar] + (on/off) –
ไม่มีการช่วยสอนในการสร้างวัตถุ เมื่อ Tutorial House ถูกโหลดขึ้นมา

36. tile_info –
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้พัฒนาโปรแกรมนี้

37. quit –
ออกจากเกมส์

38. import –
นำค่าจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากไฟล์ tuning.txt เจ้ามาใช้

39. restore_tut –
กลับไปใช้การช่วยสอนเหมือนเดิม

40. porntipsguzzardo –
ให้ตัวละครพูดว่า
porntipsguzzardo
41. xyzzy –
ให้ตัวละครพูดว่า
xyzzy
42. dit_grass + [Space Bar] + (number) –
กำหนดค่าการเปลี่ยนแปลงของต้นหญ้า

43. visitor_control –
เปิดปิดการควบคุมแขกด้วยการใช้คีย์บอร์ด

44. music –
เปิด/ปิดเพลง sound เปิดปิดเสียง

45. html –
เปิด/ปิดการสร้างโฮมเพจ

Advertisements