ผมมีสูตรเกมวอคาฟมาบอกครับ

 

 

Code Result
———————————————————————–
WarpTen –
สร้างเร็ว

IocainePowder – Fast Death/Decay
WhosYourDaddy –
อมตะ

KeyserSoze [x] –
ให้ [x] ทอง

LeafitToMe [x] –
ให้ [x] ไม้

GreedIsGood [x] –
ให้ [x] ทอง และ ไม้

PointBreak –
เอา FoodLimit ออก

ThereIsNoSpoon –
มานาไม่จำกัด

StrengthAndHonor –
เล่นต่อหลังจากแพ้ใน
Champage Mode
Motherland [race] level] – level jump
SomebodySetUpUsThBomb – Instant defeat
AllYourBaseAreBelongToUs –
ชนะ

WhoIsJohnGalt –
เปิดการอัพเกรดโดยไม่ต้องอัพฐาน

SharpAndShiny –
อัพเกรด

IseeDeadPeople –
เปิดแผนที่

Synergy – Disable tech tree requirements
RiseAndShine – Set time of day to dawn
LightsOut – Set time of day to dusk
DayLightSavings [
เวลา] – เวลาถูกเจาะจง

TheDudeAbides – Fast cooldown
whosyourdaddy-One – hit kills & Unlim. HP
itvexesme – Disable victory conditions

greedisgood # ได้ไม้และทองตามที่ใส่ใน # Max 1000000
whosyourdaddy
อมตะ+ตีทีเดียวตาย

Iseedeadpeople
มองเห็นฉากทั้งหมด

allyourbasearebelongtous
ชนะทันที

somebodysetusupthebomb
แพ้ทันที

strengthandhonor
สามารถเล่นต่อได้หลังจากที่แพ้ใน
campaign mode
keysersoze
เพิ่มทองตามจำนวนที่ใส่

leafittome
เพิ่มไม้ตามจำนวนที่ใส่

warpten
สร้างสิ่งก่อสร้างอย่างรวดเร็ว

pointbreak
สามารถสร้างยูนิตได้เกินกำหนด

whoisjohngalt research
เร็ว

sharpandshiny Research upgrades
riseandshine
เปลี่ยนให้เป็นกลางวัน

lightsout
เปลี่ยนให้เป็นกลางคืน

daylightsavings <1-24>
สามารถกำหนดเวลาได้ตามตัวเลข

thereisnospoon
ใช้ mana ได้ไม่จำกัด

abrakadabra
ทำให้ต้นไม้หายไป

ihavethepower
ฮีโร่และพรรคพวกเลเวล 10 ทันที

lamisilat 20 footmen

Advertisements