สวัดดีครับมาอีกแล้วครับกับผม พึ่งให้ วินอาไป  แต่ตอนนี้ผมมีของดีก่วานั้นครับ มันคือโปรแกรมช่วยดาวโหลด ชื่อว่า IDM หรือ อินเทอเนตดาวโหลด ครับ คราวนี้ไม่ตองกลัวว่า IDM  จะหมดอายุครับ ผมใด้ไปหาอย่างเดียวกันกับ วินอา ครับ ผนที่ใด้คือ IDM 5.18 ใหม่หล้าสุดครับ ใช้ฟรีครีบ มันมาพร้อมกับ กุญแจหลายชนิด ครับ
 
เว็ปโหลดครับ
ฟายแก่ใข่ให้แล้วครับ
 
ถ้ามีปัญหาใดๆตดต่อสอบถามใด้ที  cowboyaing@hotmail.com  ครับ ขอบคุณครับ
Advertisements