สวัดดีครับมาอีเหมือนเคยผมก็เอา AHDV 1.3.8 หรือโปรแกมเข็มฉีดยาที่เรียกกันทั่วไปมาฝากครับ ผมก็จะไม่พูดอะไรมากง่ายๆผมมีโปรแรมเข็มฉีดยารุนใหม่สุดมาให้โหลดกันครับ
เว็ปโหลดครับ
ขอบคุณครับถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อผมใด้ครับ cowboaing@hotmail.com ครับขอบคุณครับ
 
 
Advertisements