สวัดดีครับทุกๆท่าน เนื่องจากไฟล์โปรแกรมต่างที่ผมเอามาให้โหลดมันหมุดอายุ ผมเลยนำโปรแกรมทั้งหมดมารวมกันแล้วเอามาให้โหลดกันครับ

เวปโหลดครับ

http://files.siamcafe.net/download.php?file=e8d2e761141454c8601ca55ac867dcb6

ฟายฟ๊อก ภาษาไทย3.5.6

ฟายฟ็อกเป็นโปรแกรมคล้ายอินเทอร์เน็ตเอ็กโปเรอแต่แตกตางกันที่ฟายฟ๊อกจะช่วยกลั่นกลองเนื้อหาบนหน้าเวปไซล์ว่ามีอันตลายหรือไมเวปไซล์นั้นมีไวลัสไมมีเนื้อหาส่อเสี่ยงหรือไม แต่ค้อเสียของมันคือถ้าใคลต่องเล่นเกมที่จะต่องล๊อกอินจากหน้าเวปอาจเข้าเล่นเกมไมได้

เวปโหลดครับ

http://v3.gushare.com/file.php?file=a72dc60af80ccdd5d32f810d9e88212c

เว็ปโหลดเสียครับหรือหมดอายุเดียวจะมีมาอัพใหม่ให้ที่หลัง

ถ้ามีปัญหาอะไรยังไง ไมเข่าใจหรือไฟล์เสีย ติดต่อใด้ที่ cowboyaing@hotmail.com ขอคุณครับ


Advertisements