สวัดดีคีรับเมื่อวันที่15มกราคม2553ได้เกิดปรากฏการสุริยุปราคาขึ่นที่ตอนเนือของประเทศไทยและจุดอืนๆบนโลกใด้แก่ประเทศอินเดียและประเทศอืนๆโดยประเทศที่จะเห็นใด้เเบบเต็มดวงคือดินเดียส่วนประเทศไทรเราจะเห็นปรากฏการเป็นบางส่วนแต่จะเห็นใด้มากที่สุดคือตอนเหนือของประเทศไทยและวันนี่ผมใด้เห็นปรากฏการสุริยุปราคาที่โรงเรียนผมเลยนำกลองมือถือมาถ่ายภาพใว้และนำภาพมาให้ดู ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเเต่ก็ยังเห็นปราปฏการสุริยุปราคาครับ

ก็เป็นอีกปรากฏการหนึงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันครับ ขอบคุณที่มาเขาชมข้อมูลต่างๆที่ผมนำเสนอครับขอบคุณครับ
ถ้าภาพหรืออะไรมีปัญหาติดต่อผมใด้ที่  cowboyaing@hotmail.com  ขอบคุณครับ
 

Advertisements