สวัดดีครับ ทานที่มาเข้าชม  
พูดถึงเรือง3ก๊ก เถืนกันนะครับ เกม3ก๊กหลายปีมาเเล้วพู่คนสวนมากก็คนหาวิธาเล่น3ก๊กให้เล่นงายเวลให้คึ่นเร็วคึ่น  แต่หลายๆคนก็รับไม่ใด้กับการที่เกมมันชุดเวลไม่ยอมให้เราเวลคึ่นง่ายๆ  แต่ในขนาดเดียวกันทางเกมก็ออกตัวคูณค้าประสบการและบอท ใจวัว มาให้ใช่ แต่คนสวนมากก็เริ่มยอมแพ้กับเกมที่มันยากยิง จึงทำให้คนลดลงจนทางเกมตองรมเซฟจาก5เซฟเหลือ4เซฟ
แต่หลังจานันไม่มานก็มีคนบากกลุ่มเริมหาแนวทานในการดำเนินกิจการเกมเถือนเเละใด้ประสบผลสำเหร็จ  และผมหวังว่าผู้คนที่โหยหา3ก๊กเถือนก็คงจะใด้นอนตาหลับและไม่ตองทนทุกทรมานกับการเก็บเวลและชุบเด็ก
ผมขอนำเสนอ3ก๊กเถือนที่เปิดเป็นเซฟที่2ของปรเทศไทย
สำหลับคนที่ชอบ เวลง้าย เวลเด็กคึ่นเร็ว เงินหาง้าย แต้มสกิวขึ่นง้าย  ทุกอยางแบบง้าย
ต้องเซฟเวอ RD
เมื่อสมัคสมาชิกแล้วติดตอผมด้วย เซฟเวอร์  RD ครับ
ผม cowboy  หรือ cowboyaing@hotmail.com
สำหลับคนที่ชอบแบบคราสสิกแบบต้นฉบับไม่มีโปโมชั่นอะไร 
ตอ้งเซฟเวอ 3 KD
หน้าสนทะนาคลิดเลย
 
ผู้ใดสมัคเซฟเวอ RD
กรุนานติดต่อผมด้วย แนะนำให้ก๊อบอีเมลไปเล้วค้อยสงอีเมลกลับ
สาเหตุ
ขอมูลเซฟ ดูใด้ที่หน้าเว็ปไซ้เกมครับ
 
 
 
 
Advertisements